Extranycklar till lägenhetsdörrens ASSA LÅS köps endast hos  Solidlås.
För att kunna köpa nycklar måste du ta med dig upplåtelseavtal för lägenheten samt legitimation.

Adresser:
Skalholtsgatan 10, i Kista.
Västmannagatan 31 i City.


Kontakt: 08-132900 eller info@axlassolidlas.se


      * *

Nyckelbrickor. Anmälan om borttappad nyckelbricka samt besällning av extra nyckelbricka
görs med blanketten under rub FAQ / Vanliga frågor / Blanketter
Kostnad är 200 kronor/styck.


      * *

Postfacksnycklar kan tillverkas av t.ex. Låspartner på Essinge Brogata 2 eller hos valfri låssmed.      * *

Tillhållarlåset (även kallat polislås), är inte en del av föreningens låssystem, utan medlems eget ansvar.
Det kan bytas eller förses med nya nycklar enligt eget initiativ. Kontakta låssmed eller byggvaruhus.      * *