Information om vad som händer i föreningen.

NYHETER

Juni 2024

Här kommer lite information inför sommaren samt från förra månaden!

Årsstämma

Den 17/6 hölls årsstämman, där styrelsen fick en ny medlem samtidigt som tre tidigare styrelsemedlemmar tackade för sig. Stämman beslutade att trädgårdsgruppen får i uppdrag att föreslå hur en sittgrupp ska sättas upp på innergården.

Avloppsrenovering – klar! 4Xc6YhpJ5qxsf0sv

Nu är äntligen avloppsrenoveringen klar. Styrelsen vill tacka alla medlemmar för ert engagemang och för gott genomförande, trots vissa fadäser med spolningar. Bra jobbat!

Två saker upptäcktes under renoveringen:

1.       Ett antal toaletter står och flödar även när de inte används. Detta leder till ökade och onödiga vattenkostnader för föreningen och i förlängningen alla medlemmar. Har ni problem med att toaletten rinner och inte vet hur ni ska åtgärda, kontakta fastighetsägarna så hjälper de er.

2.      Fett i avloppsrör. Ett rör var nästan igensatt av fett. Inget fett får hällas i vasken, ett tips är att ta en bit hushållspapper och torka ur stekpanna efter användning. Sedan årsskiftet är det dessutom förbjudet att spola ned fett i avlopp/vask.

Återvinningsrum Fixx61h6YJyPUCXF

Under årsstämman startades en grupp av frivilliga som kommer att engagera sig för att förbättra ordningen och återvinningsgraden i återvinningsrummen i föreningen. Gruppen är öppen för ytterligare medlemmar om ni känner er manade att göra en insats för föreningen och miljön. 

Grovsoprummet

Under cirka två år har föreningen haft en sakbytarhylla i grovsoprummet. Det har visat sig att den inte fungerar så bra så därför avbryts försöket. Alltså ska grovsoprummet endast användas för att slänga saker.

TIPS: Om man vill göra sig av med saker så finns facebookgrupperna”Essingen Bjussar” och ”Kungsholmen PIF”där man enkelt kan lägga upp en annons.

Filterbyte

På grund av leveransproblem kommer inget filterbyte att ske före sommaren, troligtvis kommer det ske tidig höst.

MC- platser 1LML7PsokrpV08Yt

I Stora Garaget har föreningen nu fått tillgång till några MC-platser. Dessa kostar 500 kr/månad. Vid intresse, kontakta styrelsen.

 

Maj 2024

Styrelsearbete

Styrelsen söker medlemmar! Ta chansen att vara med och påverka vad som kommer att pågå i föreningen. Planera kommande arbeten och var delaktig i föreningen. Styrelsen möts en gång varje månad och det finns många olika ansvarsområden. Ju fler som är med, desto mindre ansvar på varje individ. Så ta tag i din favoritgranne och ansök om att gå med redan idag! Ansökan skickas till valberedningen Valberedningen@essingebrygga.se

Återvinningsrum

Föreningen kommer på sikt att få ersättning för allt återvunnet material som samlas in i de gemensamma återvinningsrummen. För att maximera ersättningen, miljönyttan och minska behovet av jungfruliga material i samhället söker vi nu medlemmar som vill delta i en arbetsgrupp för att öka sorteringsgraden och -viljan hos föreningens medlemmar. Är du föreningens stora miljöhjälte? Kontakta styrelsen på styrelsen@essingebrygga.se

Under cirka två år har föreningen haft en sakbytarhylla i grovsoprummet. Det har visat sig att den inte fungerar så bra, så den kommer återgå till att endast vara en bokbytarhylla igen.

Filterbyte

Under maj eller juni kommer filterbyte att ske i samtliga lägenheter. En avisering med datum kommer.

Grillar och gasol

Våren har äntligen kommit och grillsäsongen är här. Styrelsen vill påminna om att det endast är tillåtet med gasol- eller elgrill på balkongerna. Det är endast tillåtet med gasoltuber om max 30 l på balkong. Mer om gasolförvaring hittar du här och på MSBs hemsida. Kolgrill är absolut förbjudet på balkongerna.

 

Mars2024

Elavtal

Som beslutat på årsstämman 2023 har föreningen nu tagit steget för att skaffa ett gemensamt elavtal. Detta kommer att minska på kostnaderna för elnätsavgifter för alla medlemmar. Nästa steg i processen är att samtliga elavtal sägs upp, vilket föreningens entreprenör kommer att göra. Du som medlem kan sitta lugnt i båten, du behöver inte göra något.

Innergården

Styrelsen har fått information om att hundar rastas (kissar och bajsar) på innergården. Eftersom barn leker där är det inte lämpligt. Det finns en fin hundrastgård vid bron där rastning lämpar sig bättre.

Eftersom många nyttjar innergården vore det bra om gångarna hålls fria från leksaker, för att tänka på tillgängligheten. Alla kanske inte har fullgod syn och riskerar då att snubbla och skada sig. Om vi alla hjälps åt att lyfta undan leksaker efter de har använts så tar det inte lång tid.

Information om fasaden samt engagera dig!

Nu har du som medlem möjlighet att vara med att påverka föreningens drift framåt. Styrelsen söker nya medlemmar, styrelsen har redan fått indikationer från valberedningen att det finns ett par intresserade. Styrelsen möts en gång per månad, det är ett mycket bra tillfälle att testa på styrelsearbete. Ansökan skickas till valberedningen.

Även valberedningen söker nya medlemmar, för den som vill delta i arbetet att välja den nya styrelsen.

Kring fasadrenoveringen finns ingen ny information, planen om att påbörja arbetet vid årsskiftet ligger kvar. Här finns också möjlighet att engagera sig, kontakta styrelsen vid intresse att delta i fasadgruppen.

 

Januari 2024

God fortsättning på 2024 alla medlemmar!

Här kommer lite information om vad som händer i föreningen, lite att tänka på inför utstädandet av julen och annat matnyttigt

Granar samlas upp på Primusgatan 118, utanför Lux. Platsen är markerad med en skylt och det går bra att lämna granen där fram till den 31/1.

Styrelsen vill även skicka med en liten påminnelse om att släcka levandeljus i dessa tider, det är ju lätt hänt att glömma.

Nu när det är grussäsong på grund av is, snö och halka behöver vi alla hjälpas åt att hålla gruset borta från hissarna. Det fastnar ofta små stenar i skenan där hissdörrarna går, vilket gör att dörrarna inte kan stängas och hissen blir stående. Så försök se till att lämna gruset ute, sopa gärna framför porten om Ni har tid och möjlighet och går hissdörren inte igen – kika i rännan och se om ett gruskorn är problemet

Håll uppsikt om grannar är borta, och meddela gärna grannar om Ni reser iväg.

Styrelsen har blivit uppmärksammade på att det skottas snö från balkonger och ut på innergården. Att få snö i huvudet innebär stor risk för skada. Skotta alltså inte ned snö från balkongen om du inte har full uppsikt och en vaktande person på marken!!

Avslutningsvis så har styrelsen har sett en markant förbättring i soprummen, bra jobbat! Tillsammans håller vi det snyggt Smile.jpg

Senare i vår kommer föreningen även få ”pant” på mängden insamlade förpackningar. Ytterligare ett incitament att sortera mera, din sortering kan på sikt leda till minskad avgift och bättre ekonomi i föreningen.

 

november 2023

SLÄPP INTE IN OBEHÖRIGA I BYGGNADEN

 

Flera föreningar har haft problem med denna person, som letar runt i grovsoprummet, tar med saker och välter ut sopor på golvet. Nyligen fick även vår förening påhälsning.

 

Vi uppmanar därför alla att se till att dörren går igen när ni varit i grovsoprummet - och inte släppa in någon ni inte känner igen.

 

 

Oktober 2023

 


Cykelrensning genomförd

 

På städdagen den 22/10 omhändertogs 18 st cyklar. Föreningen kommer att förvara dess cyklar under en period om 6 månader, därefter skänks de vidare till bättre behövande.

 

Har du inte använt din cykel på flera år? Sätt den gärna i ditt privata förråd.

 

Styrelsen tackar alla deltagande som medverkat under städdagen!

 

September 2023

Ordningsregler

Styrelsen vill påminna om att det inte är tillåtet att piska eller skaka mattor från balkongerna. Det leder till obehag för grannar. Se föreningens ordningsregler på hemsidan!

Fjärrvärme

Kostnaden för fjärrvärme kommer att öka med 12% denna säsong. Bra tips för att spara både energi och pengar finns på sidan skruvaner.se.

 

Augusti 2023

Information till medlemmar

Styrelsen i föreningen önskar er alla välkomna tillbaka från en förhoppnings härlig sommar och semester. Vi ser fram emot hösten och allt vad det innebär!

Droppskydd under vitvaror

Styrelsen rekommenderar alla att ha droppskydd under vitvaror, för att undvika vattenskador vid läckage av maskinerna. Vattenskador ger besvär så som försäkringsförfarande, ett eventuellt behov av torkning betongstommen och risk för mögel. Droppskydd är en enkel ”försäkring” mot detta.

Hissdörrar

Hissarnas dörrar är känsliga och kan lätt hamna lite snett, så vid transport av större saker eller tex vid flytt är det viktigt att vara uppmärksam på att inte stöta i dörrarna. En skev hissdörr leder till problem vid färd och onödiga besök av hissreparatören.

 

juni – juli 2023

Grannsamverkan

Under sommarmånaderna är det som bekant många som flyr staden för landet. Då är det extra viktigt att vi som är kvar håller lite extra koll på vilka som rör sig i och kring fastigheterna. Föreningen är som bekant med i Grannsamverkan, här kan ni läsa mer. Misstänker man ett brott ska man självklart kontakta polisen, ser man något misstänkt kan man även kontakta portombuden. Vem som är portombud i er port framgår i informationen i varje entré.

Årsstämma

Den 1/6 var föreningens årsstämma. Styrelsen tackar för fortsatt förtroende och för en bra uppslutning. Protokoll från stämman finns att läsa här för den nyfikne.

Unga konstnärer

Ett konstverk har upptäckts på fasaden invid innergårdsporten till 84:an. Även om frestelsen är stor att utnyttja en så stor, vit och tom kanvas föreslår styrelsen att konstnärer i sin karriärs vagga fortsätter att öva på lämpligare medier som gatan med gatukritor, eller tar sig en titt på tex Kreatimas sortiment för unga kreatörer: https://kreatima.com/sv-se/lilla-konstnaren

Ytterligare konstverk på fasaden undanbedes vänligt men bestämt J

 

 

 

April 2023

Barnvagnar

Det har uppmärksammats att barnvagnar ibland förvaras i trapphuset. På grund av brandskyddsföreskrifterna är detta inte tillåtet, eftersom det innebär en brandrisk samt kan verka som hinder vid en eventuell utrymning. I varje uppgång finns ett barnvagnsförråd att använda, alternativt att vagnen förvaras i den egna lägenheten. Barnvagnar får inte förvaras i trapphuset ens för en kortare tid.

 

Sopsortering – igen…

Sorteringen i soprummen måste förbättras. Kartonger ska plattas ihop och det är av vikt att instruera eventuell egen städpersonal om vad som slängs var. Om ingen förbättring sker kan föreningen behöva beställa ytterligare hämtning av sopor, vilket kommer innebära en kostnadsökning för alla medlemmar. Styrelsen tar gärna emot förslag på vad som kan förbättras i soprummen för att det ska bli bättre ordning där.

VALBEREDNINGEN INFORMERAR

 

I en bostadsrättsförening har alla medlemmar ansvar för en kompetent och väl fungerande styrelse.

Valberedningen söker nu medlemmar som är villiga att styrelsenivå bidra till föreningens verksamhet !

Det är både intressant och lärorikt att vara med i styrelsen och arbetet är inte betungande.

Vill du veta mer kontakta oss följande mobilnummer eller mailadresser:

Valberedningen:

Sören Jonsson,073-0523756, soren.b.jonsson@gmail.com

Tore Lund, 070-791 91 44, tore.lund07@gmail.com

Claes Andersson, 073-067 53 84, claes.andersson.93@gmail.com

 

Februari 2023

I grovsoprummet kommer den ena bokbytes-bokhyllan att rensas.

Efter ett trevligt förslag från en medlem har styrelsen beslutat att den vänstra hyllan i grovsoprummet kommer att vara till för saker som bortskänkes av medlemmar, som andra medlemmar i föreningen får plocka. Bokhyllan rensas vid månadsskiftet februari/mars, så passa på att ta en titt om det finns någon bok du vill ha.

Regler för saker som bortskänks: märk saken med datum på en tejpbit. Hyllan kommer att rensas på föremål som stått mer än 3 månader.

Värmen!

Som styrelsen redan har påpekat och uppmanat till: Sänk värmen! En grads sänkning ger en väsentlig besparing på kostnaderna för fjärrvärme. En sådan besparing kan i slutändan ha betydelse för avgiften.

Sopsortering

Styrelsen har även påpekat att sorteringen i soprummet måste skötas. Det är därför av yttersta vikt att instruera eventuell städpersonal om vad som slängs var. Alternativt kan man be städpersonal att lämna soporna kvar i lägenheten och själv tillse att det blir rätt. Kartonger och lådor måste plattas till för att så många lådor som möjligt ska få plats.

Lägenhetsnycklar

Extranycklar till lägenhetsdörrar kan nu beställas av Låspartner vid Essinge Brogata. Avtal med nyckelleverantören i Kista har upphört.

Telenor – Tv-kanaler i gruppavtalet

Styrelsen har fått information från medlemmar om att Telenor lägger om sina tilläggspaketserbjudanden. Vissa medlemmar har blivit fakturerade för tilläggspaket de inte beställt av Telenor, så var uppmärksam på din faktura. I föreningens gruppavtal ingår BAS-paket, utbud i bilden nedan. Är man intresserad att veta vilka paket som finns tillgängliga som tillägg så kan man logga in på Telenors sida med bankID. När man är inloggad framgår också vilka kanaler som ingår i föreningens BAS-paket. Mer information kommer på hemsidan inom kort.

Aktuellt kanalutbud Telenor:

kanal-11-hd.pngtv12-new.png

 

Januari 2023

Här kommer lite information om vad som händer i föreningen och lite att tänka på:

Tillgång till byggnaderna:Under början av året har det skett incidenter där obehöriga har försökt ta sig in i garaget. Var noga med att ingen obehörig kommer in vid in- eller utpassage. Lämna inte ut portkoder till obehöriga, som bud eller leveranser.

Styrelsen vill påminna om de olika möjligheterna att öppna dörren genom porttelefon:

·       Besökare kan söka upp den boende på efternamnet i porttelefonen, väljer och trycker OK för att ringa upp den boende.

·       Besökare kan ange den boendes telefonnummer i porttelefonens knappsats och trycker OK för att ringa upp den boende.

·       Istället för att slå hela telefonnumret kan en fyrsiffrig kod (eventuellt ur eget telefonnummer) användas för uppringning. För att detta ska fungera ska styrelsen kontaktas (styrelsen@essingebrygga.se) och funkar först efter att önskad kod aktiverats (om koden är möjlig/ledig).

För samtliga varianter ovan gäller att för att upplåsning av porten ska fungera så ska den boende efter att först ha svarat på en uppringning från 08 545 637 13 (lägg gärna in i telefonboken), och under pågående samtal trycka på 5:an för att porten ska låsas upp.

Att inte lämna ut portkoder är ett bra sätt för oss att ha lite bättre kontroll över vilka som rör sig i byggnaden. Ser man något ”ovanligt” uppmanar styrelsen att man kontakta polisen.

Matavfallssortering:Sedan 1 januari 2023 gäller att matavfall ska hanteras separat. Föreningen, liksom andra med sopsug, har fått dispens från matavfallssortering fram till sommaren 2024.

Nya räntor och lån: I och med stigande räntor kan behov om att omförhandla lånen uppstå. Då krävs som bekant ett fastighetsutdrag. Information om fastighetsutdrag fås från Fastum, kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida.

Information från JM om Brf Essinge Mälarstrand: Inom kort kommer JM att starta fasadarbeten på de tre intilliggande byggnader som tillhör Brf Essinge Mälarstrand. Arbetena kommer att starta i februari 2023 och pågå preliminärt fram till ca november 2024. Under tiden arbeten pågår kommer det förekomma många transporter till och från området, oljud samt vissa rörelsebegränsningar runt om fastigheterna både för gång- och biltrafik.

Fasadarbetena berör fastigheterna på adresserna: Primusgatan 86, 88, 94, 96 och 98. Arbetena kommer att börja med Primusgatan 98 (det mindre röda huset) och sedan fortsätta bort mot oss och avslutas med Primusgatan 86. Under arbetet kommer huskropparna att vara täckta med ställning och en plast utanpå.

Har ni under arbetets gång några frågor är ni välkomna att i första hand kontakta styrelsen.

November 2022

Föreningen har ingått en förlikning i tvisten med JM, rörande åtgärdande av fel och följdskador hos föreningens fasader, varvid föreningen drar tillbaka talan inför tingsrätten.

Förlikningen innebär att JM kommer att ansvara för genomförandet av åtgärderna, som beräknas påbörjas hösten 2024 och pågå i upp till 2 år.

Då förlikningen innehåller en sekretessklausul är styrelsen förhindrad att informera om förlikningens villkor. Styrelsen bedömer att förlikningen, under föreliggande omständigheter, på bästa sätt tillvaratar medlemmarnas intresse.

 

 

Maj 2022

Styrelsen har tecknat ramavtal med Lumon för service på de inglasade balkongerna. Avtalet ger en halvering eller mer av kostnaden för service om den förläggs till lågsäsong. En normal service görs på en timme och kostar 1500 SEK plus reseersättning.  Under ramavtalet blir kostnaden 800 SEK inklusive reseersättning. Kommande lågsäsong inleds i november. Om Du önskar beställa service med ramavtalet, vv hör av Dig till Styrelsen.

Ramavtal gällande service av inglasade balkonger under lågsäsong 
 
Under lågsäsong erbjuder Lumon service till reducerat pris.

 
Servicen omfattar justering utav profiler och smörjning av delar samt utbyte av slitagedelar. Utöver justering och smörjning finns även möjlighet att köpa till nya mellanglaslister och andra reservdelar. 

Tidsåtgången varierar men en tidigare väl underhållen inglasning kräver normalt endast 1 timmes arbete.

 

Skicka intresseanmälan med Dina kontaktuppgifter till styrelsen@essingebrygga.se om Du vill ha service. Önskas nya mellanglaslister så var vänlig ange antalet i intresseanmälan.


Prislista:
Startavgift inklusive 1h arbete: 800 SEK. Timkostnad utöver den första: 612,50 SEK 
Uppställningsband: 80 SEK/st 
Mellanglaslist: 150 SEK/st 
Portföljare: 100 SEK/st 
Barnlås: 50 SEK /st 
Gångjärn: 80 SEK/st


Önskas service på annan tid än lågsäsong gäller standardtaxa för startavgift och utkörning och Du beställer själv direkt hos Lumon
Startavgift inklusive 1h arbete: 1500 SEK. Utkörning: 50 SEK/mil

 

 

Elektriska apparater

På förekommen anledning vill vi uppmana till särskild uppmärksamhet rörande elektriska installationer. Endast CE märkta elektriska apparater, laddare etc får användas i föreningen. Icke godkända apparater utgör är en stor brandrisk. Alla medlemmar bör ha pulversläckare och brandfilt. Föreningen har satt upp brandsläckare i allmänna utrymmen. Kolla så Du vet var den närmaste brandsläckaren finns.

 

Medlemmar ansvarar för de personer de släpper in i fastigheterna

Medlem som anlitar entreprenörer ansvarar för att dessa följer reglerna i föreningen. T ex städare ska vara instruerade hur sopor ska sorteras, hantverkare får inte ställa material i allmänna utrymmen som hindrar utrymning vid brand.

 

Störande grannar

Medlemmar är skyldiga att visa hänsyn och inte störa grannar med ljud, otrevligt bemötande eller hot. Bestämmelserna avser första hand hög musik, men omfattar även andra typer av störningar som exempelvis ljud från tvättmaskiner/torktumlare. Det ska vara tyst mellan kl 22.00 till 07.00 på vardagar och till kl 09.00 på helgerna.

Om du blir störd av din granne, skall du i första hand kontakta denne, och försöka lösa problemet. Det bästa är om man kan reda ut sådana här saker grannar emellan. Fungerar inte detta, så kan du kontakta styrelsen.

Om du ska renovera eller kanske ha en fest, förvarna gärna dina grannar genom ett meddelande trapphuset.

 

 


Parkeringstillstånd för år 2023 ! 

Parkering i gränderna mellan husen MAX 30 minuter.

Med P-skiva och parkeringstillstånd väl synligt !

 

När ni kör in i gårdsgränderna, glöm inte att haka tillbaka spärrlinan.

 

Koder till fastigheterna

Det är av yttersta vikt att vårt skalskydd (det vill säga möjligheten att ta sig in och ut i våra fastigheter) är intakt. Du får aldrig lämna ut koderna till någon.

Behöver du släppa in någon i din lägenhet så ber du dem använda porttelefonen och så ansvar du för dem du släppt in.

 

Tänk på att inte släppa in någon som du inte känner när du går ut eller in ur våra fastigheter. Du ska inte ”hjälpa” någon som säger att de är här på styrelsens uppdrag, då vi själva säkerställer att hantverkare eller liknande får den access de ska ha till byggnaderna.

 

 

Systematiskt brandskyddsarbete – SBA

Styrelsen har upphandlat SBA och numera finns det brandvarnare och brandsläckare utplacerade i våra fastigheter. Dörrar som är viktiga att de hålls stängda, då de delar in fastigheterna i olika sektioner vid en eventuell brand, är skyltade. Rökluckor är inspekterade och åtgärder vidtagna där det behövs.

Viktigt för dig som medlem att tänka på är att du själv ansvarar för brandvarnare och brandskydd i din egen lägenhet. En tumregel är att om lägenheten överstiger 60 kvm så behöver du mer än en brandvarnare. Ett tips är att försäkringsbolag brukar kunna ge råd och tips om vad som behövs och vad din hemförsäkring kräver. Glöm inte att kontrollera brandvarnarens batterier regelbundet.

 

Skadedjur/ohyra

Föreningens försäkring omfattar skadedjursbekämpning. Om du fått in skadedjur i din lägenhet är det viktigt att omedelbart sanera för att undvika spridning.

·       Du kan själv kontakta Anticimex 075-245 10 00 ange att du bor i Brf Essinge Brygga som är försäkrade hos Brandkontoret, försäkringsnummer 111847*1.

·       Anmäl till styrelsen, så att vi kan säkerställa att de inte spridits i angränsande lokaler.

 

Skador på gemensam egendom

Om medlem förorsakar skador på föreningens egendom, så ansvarar medlemmen för eventuella kostnader. Anmäl till styrelsen om du råkar ha sönder någonting.

OBS !

Av brandsäkerhetsskäl så ska entré, trapphus och gemensamma källarutrymmen vara tomma på föremål

Trapphusen är vår utrymningsväg i händelse av brand och räddningspersonalens väg in.

Vid brand är framkomligheten livsviktig och därför får inga föremål förvaras så att de kan hindra en utrymning.

Lösa föremål flyttas därför efter avisering till förvaring i föreningens lokal.

Avisering sker genom påklistring av dekal enligt nedan.

Föremål kan efter kontakt med styrelsen återfås.

 

 

 

Styrelsen vill åter påpeka att det är absolut förbjudet att borra eller på annat sätt göra ingrepp i fasaden.

 

Detta gäller även innanför inglasningar

 

 

VIKTIGT OM DITT AVLOPP & FETT

Vid stopp i avlopp gäller följande;

                 Det är ABSOLUT FÖRBJUDET att använda kemiska rengöringsmedel typ propplösare och liknande.

Dessa skadar avloppsledningarna. Använd istället vanlig avloppsrensare, typ ”sugpropp”.

                 Om du inte kan lösa proppen själv, kan fastighetsskötaren hjälpa till inom normal arbetstid.

Detta kostar 750 kronor, och bekostas av varje enskild medlem.

Skulle stammarna behöva spolas, avgörs det av fastighetsskötaren och bekostas av föreningen

MATFETT FÅR INTE SPOLAS NER I AVLOPPET

Frityrolja, olivolja och annat matfett får inte spolas ner i avloppet. Fettet stelnar och orsakar proppar i stammarna som kan leda till stopp.

Det ska istället samlas i kärl som kan slängas i hushållssoporna. Större mängder måste lämnas på miljöstation.

PIZZAKARTONGER

Hur märkligt det än kan verka, ska pizzakartonger kastas i kärlet märkt PAPPERSFÖRPACKNINGAR oavsett om de är gjorda av wellpapp eller inte.

 

 

HJÄRTSTARTARE I VARJE TRAPPUPPGÅNG

 

Styrelsen har köpt in hjärtstartare till varje trappuppgång. Tveka inte att använda dom vid behov. Följ de tydliga och enkla instruktionerna och liv kan räddas. 

 

 

SMUTS PÅ FASADEN

Fastighetens fasader är känsliga, och det är därför absolut förbjudet att försöka rengöra ytbeläggningen på egen hand. Risken är stor att putsen förstörs, med omfattande problem som följd.

Styrelsen svarar gärna på frågor kring detta.

GRILL

Det är tillåtet att använda el- och gasolgrill på föreningens balkonger. (Kolgrill är inte tillåtet)

Tänk på att det inte får förvaras gasoltuber i källarförråd och inomhus i lägenheten inte större än på max 5 liter.

AIRBNB

Styrelsen vill påminna om att det inte är tillåtet att hyra ut sin lägenhet via tjänsten AIRBNB.

 

LÅS INTE FAST CYKLARNA

Styrelsen vill uppmana alla cyklister att INTE låsa fast cyklarna i staketen runt träden på gårdsgatorna. Cyklar får enbart placeras i cykelställen eller i cykelförråden.

 

Se vidare under FAQ / Vanligafrågor