STYRELSEN INFORMERAR

NYHETER

 

 

September

Rensning av ventilations kanaler

Under perioden oktober 15 till och med oktober 23 kommer ventilationskanalerna från lägenheterna att rengöras av firman Ventair.

Port 70:tisdag oktober 15 från kl 07:30 till 16.00

Port 74:onsdag oktober 16från kl 07:30 till 16.00

Port 76: torsdag oktober 17 från kl 07:30 till 16.00

Port 78:Fredag oktober 18från kl 07:30 till 16.00

Port 82:Tisdagoktober 22 från kl 07:30 till 16.00

Port 84:Onsdag oktober 23från kl 07:30 till 16.00

Det är viktigt att alla lägenheter görs åtkomliga under dessa tider så att OVK (den obligatoriska ventilationskontrollen) kan utföras därefter.

Om Ni inte kan vara hemma på aviserad tid, ombeds Ni att lämna Er lägenhetsnyckel till Ventairs personal som kommer att befinna sig i porten mellan klockan 07:00 - 07:30, alternativt att Ni sätter låset för Er ytterdörr i serviceläge

Se anslag i porten

Styrelsen

 

 

Augusti 2019

Systematiskt brandskyddsarbete – SBA

Styrelsen har upphandlat SBA och numera finns det brandvarnare och brandsläckare utplacerade i våra fastigheter. Dörrar som är viktiga att de hålls stängda, då de delar in fastigheterna i olika sektioner vid en eventuell brand, är skyltade. Rökluckor är inspekterade och åtgärder vidtagna där det behövs.

Viktigt för dig som medlem att tänka på är att du själv ansvarar för brandvarnare och brandskydd i din egen lägenhet. En tumregel är att om lägenheten överstiger 60 kvm så behöver du mer än en brandvarnare. Ett tips är att försäkringsbolag brukar kunna ge råd och tips om vad som behövs och vad din hemförsäkring kräver. Glöm inte att kontrollera brandvarnarens batterier regelbundet.

 

Ventilationskanaler

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Under oktober kommer rensning av ventilationskanaler att genomföras följt av en OVK. Detaljerad information anslås närmare genomförandet.

 

Skadedjur/ohyra

Föreningens försäkring omfattar skadedjursbekämpning. Om du fått in skadedjur i din lägenhet är det viktigt att omedelbart sanera för att undvika spridning.

·         Du kan själv kontakta Anticimex 075-245 10 00 ange att du bor i Brf Essinge Brygga som är försäkrade hos Brandkontoret, försäkringsnummer 111847*1.

·         Anmäl till styrelsen, så att vi kan säkerställa att de inte spridits i angränsande lokaler.

 

Skador på gemensam egendom

Om medlem förorsakar skador på föreningens egendom, så ansvarar medlemmen för eventuella kostnader. Anmäl till styrelsen om du råkar ha sönder någonting.

 

Höstens städdag

Reservera söndagen den 13 oktober kl 15.00, då höstens städdag går av stapeln. Samling på innergården mellan de vita husen som vanligt.

 

Föreningens ekonomi

Föreningens ekonomi är fortsatt god och stabil.

 

 

Maj 2019

 

Angående TV

En uppgörelse med Comhem är nu klar, från 2019-05-01!  Comhem  kommer att fortsätta leverera TV-signal på samma sätt som i dag i ytterligare minst 3 år !

Se vidare under fliken Bredband & TV-utbud !.

 

 

 

OBS !

Av brandsäkerhetsskäl så ska entré, trapphus och gemensamma källarutrymmen vara tomma på föremål

Trapphusen är vår utrymningsväg i händelse av brand och räddningspersonalens väg in.

Vid brand är framkomligheten livsviktig och därför får inga föremål förvaras så att de kan hindra en utrymning.

Lösa föremål flyttas därför efter avisering till förvaring i föreningens lokal.

Avisering sker genom påklistring av dekal enligt nedan.

Föremål kan efter kontakt med styrelsen återfås.

 

 

 

 

Styrelsen vill åter påpeka att det är absolut förbjudet att borra eller på annat sätt göra ingrepp i fasaden.

 

Detta gäller även innanför inglasningar

 

 

Mars 2019

VALBEREDNINGEN INFORMERAR

Ta chanson att vara med och påverka en välskött förening som fortsättningsvis förblir välskött genom din hjälp!

Valberedningen söker numedlemmar som är villig att på styrelsenivå bidra till föreningensverksamhet.

I en bostadsrättsförening har alla medlemmar ansvar för att en competent och välfungerande styrelse utses. Du kan ta det ansvaret genom att anmäla dig som kandidat eller föreslå kandidater.

Det är bade intressant och lärorikt att vara med I styrelsen. Man bidrar till förvalltningen av den gemensamma föreningen och arbetet är inte betungande.

 

Kontakta oss genom att skicka SMS eller ring på följande mobilnummer:

Sören Jonsson, 76:an, 073-0523756

Desirée Nygren, 84:an, 070-9587069

Tore Lund, 82:an, 070-791 91 44

 

 

Februari 2019

Nytt bokningssystem

 

Vårt bokningssystem för tvättstugan är nu utökat till att också gälla gästlägenheten, samlingslokalen och bastun.

Startdatum 19 februari.

För ny användare – Läs under ”Bokning” ”Aldrig tidigare loggat in ?”

 

 

December 2018

Nytt bredbandsavtal

Föreningen har slutit ett nytt avtal med Telenor som ger högre bredbandhastighet och fylligare TV utbud!

För mer information klicka på länken eller bilden nedan.

 

Essingebrygga-TV-Bredband-information

 

 

 

UTDELNING AV 2019 ÅRS PARKERINGSTILLSTÅND

har ägt rum

Om du missade utdelningen, kontakta Eva Söderström :

PARKERING i gårdsgränderna

OBS ! Parkering i gränderna mellan husen MAX 30 minuter. Med P-skiva och parkeringstillstånd väl synligt !

När ni kör in i gårdsgränderna, glöm inte att haka tillbaka spärrlinan.

 

 

Oktober 2018

 

Nu har vi skapat en Facebooksida för oss som är med i BRF Essinge Brygga ni är varmt välkomna att ansluta er.

Till Facebooksidan

Styrelsen

EXTRA NYCKELBRICKOR

Från den 15 augusti finns det möjlighet att få extra nyckelbrickor.

KORRIGERAT vid styrelsemöte 18 aug: Alla lägenheter har rätt till en extra bricka gratis!

(Tidigare beslut: Den som bor i en lägenhet med tre rum eller fler, har rätt till en extra bricka gratis.)

Alla övriga brickor kan köpas av föreningen för 200 kronor styck.

Önskar du beställa/kvittera ut extra brickor, hör av dig till Ulf Nyström, kontaktuppgifter finns på styrelsesidan. Ange ditt lägenhetsnummer.

***

HYRA AV GÄSTLÄGENHET OCH GEMENSAMHETSLOKAL

Hyr du någon av lokalerna kommer kostnaden från 1 juli att läggas på dina kommande avgiftsavier istället för att betalas kontant.

I övrigt läs regler under fliken ”Bokning”

Styrelsen

 

Maj 2018

 

Från 2018-06-01  gäller nya användningsregler för tvättstugan:

 

Har inte tvättstugan tagits i bruk inom 30 minuter efter bokningens starttid, anses tiden fri och kan användas av annan medlem. Som tidigare får tvätt finnas kvar i torktumlare och torkskåp max 30 minuter in på nästa tid.

 

Den gamla bokningstavlan ersätts med digital bokning. Information och hur man gör. Finns på följande länk Kontakt/Dokument-Bopärmen.

 

 

April 2018

 

NYTT LÅSSYSTEM FÖR INPASSERING!

INFORMATION OM NYA PASSERSYSTEMET

 

Redan nu börjar nya läsare och koddosor komma upp i fastigheten, bland annat mot innergården. Här är svar på några frågor;

 

  1. Samma koder och tidsintervaller gäller som tidigare.
  2. Nycklarna till lägenheterna kommer tills vidare att fungera i portar och soprum. Detta kommer att ändras, så var uppmärksam på ny information.

 

Handhavande

Det nya låssystemet kommer att öppnas med låsbricka eller kod.

Efter inmatning av kod ska man sedan trycka på OK för att låset ska öppnas.

Det står i displayen att man ska trycka på OK men detta är den vanligaste orsaken till klagomål från de boende efter driftsättning enligt vår låsleverantör.

 

 

VIKTIGT OM FETT

 

Frityrolja, olivolja och annat matfett får inte spolas ner i avloppet. Fettet stelnar och orsakar proppar i stammarna som kan leda till stopp.

Det ska istället samlas i kärl som kan slängas i hushållssoporna. Större mängder måste lämnas på miljöstation.

PIZZAKARTONGER

 

Hur märkligt det än kan verka, ska pizzakartonger kastas i kärlet märkt

PAPPERSFÖRPACKNINGAR oavsett om de är gjorda av wellpapp eller inte.

 

 

HÅLL KOLL FÖR ATT STOPPA INBROTT

 

Vårt område har den senaste tiden drabbats av flera inbrottsförsök, vanligtvis dagtid.

Genom grannsamverkan har tjuvarna stoppats.

Om du stöter på personer du inte känner igen i våra fastigheter,

fråga vem de ska besöka.

Släpp heller inte in personer som inte har ett tydligt ärende.

Kontrollera att alla ytterdörrar och soprumsdörrar går i lås vid passering. 

Ta inte detta för givet. Framförallt inte vintertid då både kyla, snö, is och grus kan påverka funktionen.

Kolla alltid att det inte ligger något i vägen om dörren inte stänger. Rapportera alltid om en dörr inte stängs som den ska. Förlita er inte till att någon annan gör det.

 

Tveka inte att ringa polisen om du ser något som inte står rätt till.

 

HJÄRTSTARTARE I VARJE TRAPPUPPGÅNG

 

Styrelsen har köpt in hjärtstartare till varje trappuppgång. Tveka inte att använda dom vid behov. Följ de tydliga och enkla instruktionerna och liv kan räddas.

 

Läs under FAQ vad som gäller vid upplevd låg temperatur i lägenheten innan du felanmäler:   

 

VIKTIGT OM DITT AVLOPP

 

Vid stopp i avlopp gäller följande;

Skulle stammarna behöva spolas, avgörs det av fastighetsskötaren och bekostas av föreningen

LADDPLATSER I STORA GARAGET

 

Föreningen har fortfarande ett fåtal outhyrda platser för laddning av bilar med eldrift/hybrid i Luxgaraget. Kontakta Martin Svenningsen för mer information (info@essingebrygga.se).

 

 

SMUTS PÅ FASADEN

Fastighetens fasader är känsliga, och det är därför absolut förbjudet att försöka rengöra ytbeläggningen på egen hand. Risken är stor att putsen förstörs, med omfattande problem som följd.

Styrelsen svarar gärna på frågor kring detta.

GRILL

Det är tillåtet att använda el- och gasolgrill på föreningens balkonger. (Kolgrill är inte tillåtet)

Tänk på att det inte får förvaras gasoltuber i källarförråd och inomhus i lägenheten inte större än på max 5 liter.

AIRBNB

Styrelsen vill påminna om att det inte är tillåtet att hyra ut sin lägenhet via tjänsten AIRBNB.

 

LÅS INTE FAST CYKLARNA

Styrelsen vill uppmana alla cyklister att INTE låsa fast cyklarna i staketen runt träden på gårdsgatorna. Cyklar får enbart placeras i cykelställen eller i cykelförråden.

 

Se vidare under FAQ / Vanligafrågor